نامه نمایندگان مجلس به به رهبر انقلاب اسلامی

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در حال تنظیم نامه ای خطاب به مقام معظم رهبری هستند.