دیدنی های ونیز، رمانتیک ترین شهر روی آب جهان

ونیز مملو از دیدنی‌ها است و در گوشه گوشه آن چیزی برای تماشا کردن خواهید یافت.