استخدام تحصیلدار آشنا با تایپ و امور دفتری در سهند ایرانیان

شرکت معتبر سهند ایرانیان در راستای تکمیل کادر خود در تهران از افراد واجد شرایط در ردیف شغلی زیر دعوت ... نوشته استخدام تحصیلدار آشنا با تایپ و امور دفتری در سهند ایرانیان اولین بار در «ای استخدام» پدیدار شد.