استخدام کارگر نیمه ماهر جهت فست فود و مرغ شکم پر در اصفهان

به یکنفر کارگر نیمه ماهر جهت فست فود و مرغ شکم پر در اصفهان نیازمندیم. نوشته استخدام کارگر نیمه ماهر جهت فست فود و مرغ شکم پر در اصفهان اولین بار در ایران استخدام. پدیدار شد.www.iranestekhdam.ir