سردار باقری وارد روسیه شد + موضوع مذاکرات

رئیس ستادکل نیروهای مسلح کشورمان دقایقی پیش وارد روسیه شد.