۲۰۱۷ یکی از سه سال داغ جهان

«سازمان ملل متحد»‌ در جدیدترین گزارش خود پیش‌بینی کرده است که امسال یکی از سه سال داغ تاریخ بشر خواهد بود.