احتمال حذف تیم ملی از جام ملت ها وجود دارد؟

کنفدراسیون فوتبال آسیا توسط بازرسان خود به فدراسیون هشدار داد که اگر برای دریافت مجوز حرفه ای سندسازی کنند، فدراسیون را تعلیق می کند و اولین ضربه هم به تیم ملی در جام ملت های آینده وارد می شود.