ادعای انتقال موشک از ایران به یمن بهانه‎ای برای محاصره است

شورای عالی سیاسی یمن در بیانیه‎ای اعلام کرد که ادعای انتقال موشک از ایران به یمن بهانه‎ای برای محاصره یمن است.