شکایت دوباره از استقلال در فیفا ثبت شد

در شرایطی که این روزها مشکلات مالی طناب را دور گردن آبی ها هر لحظه تنگ تر می کند و بی پولی به شدت دامن آبی ها را گرفته است، پروپئیچ هم علیه استقلال حکم گرفت.