خانه‌اولی‌ها پشت گیت وام یکم

وجود یک شرط ضدرونق در ضوابط پرداخت وام خرید مسکن به خانه‌اولی‌ها، با ایجاد مانع در مسیر دسترسی آنها به آپارتمان‌های با عمر بنای بیش از ۱۵ سال، بازار مسکن را در این فصل با خطر بازگشت به دوره رکود مواجه کرده است.