سرمایه‌گذاری ب ام و در فناوری‌های نو

شرکت خودروسازی بی‌ام‌و اعلام کرد سود سه‌ ماه سوم سال‌جاری تحت‌تاثیر سرمایه‌گذاری گسترده در فناوری‌های نوین کاهش یافته است.