سردار سنایی‌راد: حریری منافع آل‌سعود را به منافع ملی ترجیح داد

معاون سیاسی سپاه پاسداران، استعفای حریری را نوعی انتحار سیاسی دانست که جهت اجرای سیاست‌های عربستان انجام شده است.