بررسی تاثیر پیاده روی و تردمیل بر چربی سوزی

به نظر می­‌رسد فعالیت پیاده­‌روی معمولی در مقایسه با فعالیت روی نوارگردان یا تردمیل برای بهبود و کاهش ضربان قلب استراحت مؤثرتر است.