ریسک‌های جهش قیمت ناگهانی نفت

دو ریسک‌ ژئوپلیتیک قیمت نفت برنت را به بالاترین سطح خود در دو و نیم سال اخیر رساند.