غذاهایی که تصور نمی کنید بیشترین میزان سدیم را دارند

لبنیات منبع خوبی از کلسیم و ویتامین دی است اما برخی از این محصولات مانند پنیر، دوغ و محصولات پردازش شده دیگر حاوی نمک فراوان است. به طوری که هر اونس پنیر می تواند ۴۰۰ میلی گرم سدیم داشته باشد. در انتخاب گزینه ها دقت کنید؛ پنیر موتزارلای تازه در هر اونس تنها ۱۷۵ میلی گرم سدیم دارد و این میزان در هر اونس پنیر سوئیسی تنها ۶۰ میلی گرم است.