آقای بازیگر: تولید فیلم با ۴۰۰ میلیون تومان غیر ممکن است

بازیگر سینما گفت: در حال حاضر اکثر هنرمندان با مشکل بودجه در زمینه فیلم‌سازی روبرو هستند. در چنین شرایطی نمی‌توان انتظار داشت مثلا با ۴۰۰ میلیون تومان فیلم ساخت چون کاری غیر ممکن است.