اپل ۲۵۰ میلیارد دلار خود را اینجا پنهان کرده است +عکس

جزیره کوچک جرزی در نزدیکی ساحل نرماندی فرانسه، مشهور به بهشت فراریان مالیاتی، جایی است که اپل ۲۵۰ میلیارد دلار خود را پنهان کرده است.