بازگشت هافبک استقلال به پست اصلی

هافبک استقلال از بازی در پست اصلی خود استقبال می کند.