دغدغه های نمایندگان تهرانی در دیدار با استاندار تهران

نشست صمیمانه نمایندگان تهرانی در مجلس شورای اسلامی با محمد حسین مقیمی برگزار شد.