مردی تصاویر تکان دهنده جنازه اش را برای همسرش فرستاد! +عکس

یک مرد که از توطئه همسرش برای قتل خودش آگاه شده بود فکری عجیب به ذهنش رسید و آن را عملی کرد.