استخدام کارشناس خرید آقا در شرکت ارتباطات فرهنگ آزما

یک شرکت معتبر در تهران نیازمند کارشناس خرید با شرایط ذیل می باشد. عنوان شغلی تعداد/جنسیت شرایط احراز کارشناس خرید ... نوشته استخدام کارشناس خرید آقا در شرکت ارتباطات فرهنگ آزما اولین بار در «ای استخدام» پدیدار شد.