استخدام مدیر تضمین کیفیت و کارشناس IT در مشهد

یک شرکت تولیدی قطعات خودرو واقع در مشهد در راستای تکمیل کادر خود از افراد واجد شرایط در ردیف شغلی زیر ... نوشته استخدام مدیر تضمین کیفیت و کارشناس IT در مشهد اولین بار در «ای استخدام» پدیدار شد.