استخدام مسئول توزیع و ارسال،بادرآمدمناسب در تجارت آویژه/یزد

شرکت ایده نو تجارت آویژه در راستای تکمیل کادر خود از افراد واجد شرایط در ردیف شغلی زیر در یزد ... نوشته استخدام مسئول توزیع و ارسال،بادرآمدمناسب در تجارت آویژه/یزد اولین بار در «ای استخدام» پدیدار شد.