استخدام مهندس فارم،آشنا به پرورش مرغ در مجتمع تولیدی/انزلی

مجتمع تولیدی درویشی واقع در انزلی در استان گیلان در راستای تکمیل کادر خود از افراد واجد شرایط در ردیف ... نوشته استخدام مهندس فارم،آشنا به پرورش مرغ در مجتمع تولیدی/انزلی اولین بار در «ای استخدام» پدیدار شد.