بازیگر آمریکایی:توفان آزارهای جنسی دارد هالیوود را غرق می‌کند

بازیگر و کارگردان آمریکایی می‌گوید توفان آزارهای جنسی دارد هالیوود را غرق می‌کند و همین موجب شده تا او بخواهد به بررسی رفتار خودش بپردازد.