پرداخت طلب کریمی و صادقی توسط تراکتورسازی

دو بازیکن سابق تراکتورسازی امروز مطالبات خود از این باشگاه را دریافت کردند.