انتخاب سید جلال فیاضی نماینده روزنامه نگاران شد

احکام اعضای جدید هیات منصفه مطبوعات خراسان رضوی صادر شد.