استخدام ویزیتور و تحصیلدار در یک شرکت معتبر در تهران

یک شرکت معتبر در تهران در راستای تکمیل کادر خود از افراد واجد شرایط در ردیف شغلی زیر دعوت به ... نوشته استخدام ویزیتور و تحصیلدار در یک شرکت معتبر در تهران اولین بار در «ای استخدام» پدیدار شد.