استخدام طراح و صفحه آرای کتاب،آشنابه فتوشاپ،این دیزاین/اصفهان

یک شرکت معتبر جهت انجام خدمات طراحی و صفحه آرایی کتاب و مجلات از افراد واجد شرایط در ردیف شغلی ... نوشته استخدام طراح و صفحه آرای کتاب،آشنابه فتوشاپ،این دیزاین/اصفهان اولین بار در «ای استخدام» پدیدار شد.