استخدام مدیر شعبه درشرکت صباح پخش فجر گنبد/گیلان

شرکت صباح پخش فجر گنبد،در راستای تکمیل کادر خود از افراد واجد شرایط در گیلان ،برای سمت مدیر شعبه دعوت ... نوشته استخدام مدیر شعبه درشرکت صباح پخش فجر گنبد/گیلان اولین بار در «ای استخدام» پدیدار شد.