شفر گفت می‌خواهد یکی مثل اولیور کان در ایران معرفی کند

دروازه بان استقلال گفت: شفر گفته است می‌خواهد که خاطرات معرفی دروازه‌بانی مثل اولی کان در آلمان برایش در ایران هم تکرار شود.