تمسخر یک مربی نابودگر! +عکس

مربی مشهور به نابودگر به عنوان سرمربی جدید تیم وستهام انتخاب شد تا این تیم را هم مانند بقیه تیم هایی که هدایت آنها را به عهده داشت، نابود کند.