بوفون جایزه بهترین دروازه بان سال ۲۰۱۷ را دریافت کرد

جانلوئیجی بوفون از سوی فیفا بعنوان بهترین دروازه بان سال ۲۰۱۷ معرفی شد.