دفتر تحقیقات کاربردی، مجموعه ای فرابخشی با وظایفی استراتژیک است

رکنا: فرمانده انتظامی تهران بزرگ، دفتر تحقیقات کاربردی را فرابخشی برشمرد و گفت: ماموریت های این دفتر خطیر و استراتژیک است و می تواند پلیس را در حل بسیاری از مشکلات در حوزه ترافیک و جرایم کمک کند.