دستگیری افراد تیرانداز در بازگشت حاجیان

رکنا:افرادی که در استان خوزستان اقدام به تیراندازی می کردند توسط پلیس دستگیر شدند.