خبر فوری
خبرگزاری فارس گوناگون کد خبر : ۷۲۸۸۱۱۱
تاریخ انتشار : ۲۸ مهر ۱۳۹۶ ساعت ۱۷:۵۴
مقالۀ حاضر با هدف بررسی رابطۀ بین تحولات در ترکیب جمعیت و برابری جنسیتی در ایران در دورۀ زمانی ۱۳۳۵ـ۱۳۹۰ نگاشته شده است.

چکیده

تحولات جمعیتی می‏تواند همۀ ابعاد توسعه، و از جمله برابری جنسیتی‌ـ به‌عنوان یکی از ‏مؤلفه ‏های مهم توسعه‌ـ را تحت‏ تأثیر قرار دهد. مقالۀ حاضر با هدف بررسی رابطۀ بین تحولات در ترکیب جمعیت و برابری جنسیتی در ایران در دورۀ زمانی 1335ـ1390 نگاشته شده است. رابطۀ مذکور، با اتخاذ رویکردی توصیفی‌ـ تحلیلی و با استفاده از داده ‏های ثانوی و کاربرد مدل‏ های سری زمانی در سطح ملی مطالعه شده ‏است. داده‏ های استفاده‌شده از سری‏ های زمانی جمعیتی و اطلاعات سرشماری‏ های متعدد از مرکز آمار ایران گرفته شده‏ و با استفاده از نرم‏افزار SPSS تحلیل شده ‏اند. براساس نتایج، میزان شاخص ترکیبی برابری جنسیتی در طول دورۀ بررسی‌شده، بهبود درخور ملاحظه ‏ای یافته و متغیرهای میزان شهرنشینی، ساختار سنی جمعیت و میانگین سن ازدواج زنان تأثیر معناداری بر شاخص کل برابری جنسیتی داشته ‏اند. همچنین، جزء AR(1) و MA(2) مدل آریمای نهایی نیز تأثیر معناداری بر تغییرات برابری جنسیتی نشان داده ‏اند. متغیرهای پیش‏بین در‌مجموع توانسته ‏اند 33 درصد از تغییرات برابری جنسیتی در دورۀ بررسی‌شده را تبیین کنند.

کلیدواژه ها: برابری جنسیتی؛ ساختار سنی؛ سری‏های زمانی؛ شهرنشینی؛ میانگین سن ازدواج

نویسندگان:

توکل آقایاری هیر: دکتری جمعیت‏ شناسی، استادیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه تبریز

فاطمه گلابی: دکتری جامعه‏ شناسی، دانشیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه تبریز

مهدی شفیعی زازلی: کارشناس ارشد جامعه‏ شناسی از دانشگاه تبریز

فصلنامه زن در توسعه و سیاست (پژوهش زنان) -  دوره 15، شماره 3، پاییز 1396.

برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید.   

منبع این خبر (خبرگزاری فارس) است و جستجوگر خبر سایت تیتر نو در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. چنانچه محتوا را شایسته تذکر میدانید، خواهشمند است کد خبر (7288111) را همراه با ذکر منبع و موضوع به شماره 3000123095 پیامک بفرمایید.