خودرویی که بستنی وانیلی دوست نداشت!

مصطفی حسنی: در سال ۱۹۷۱، شرکت جنرال موتورز برای دومین بار نامهٔ عجیبی از طرف یکی از مشتریان خودرو پونتیاک GTO دریافت کرد. نامه‌ای که مضمون آن به این شرح بود: این دومین بار است که برای شما نامه ارسال می‌کنم. هرچند شما را برای پاسخ ندادن به این نامه سرزنش نمی‌کنم، چراکه به نظر ... نوشته خودرویی که بستنی وانیلی دوست نداشت! اولین بار در مجله پدال. پدیدار شد.