ایرانی‌ها چقدر یارانه نقدی گرفتند؟

تراز: یارانه نقدی مهر ساعت ۲۴ امشب به حساب سرپرستان خانوار واریز شد.