خبر فوری
خبرگزاری فارس گوناگون کد خبر : ۷۲۷۲۴۷۴
تاریخ انتشار : ۲۷ مهر ۱۳۹۶ ساعت ۰۲:۰۴
این پژوهش درصدد بررسی روابط حاکم بین دو مقوله سرمایه روان‌شناختی و نهادینه شدن انضباط در مراکز آموزش ناجا است.

چکیده

زمینه و هدف: سرمایه روان‌شناختی مفهومی است که با الهام از روان‌شناسی مثبت‌گرا و با ترکیب حالت‌های روان‌شناختی مثبت قابل توسعه و سازمان مثبت‌گرا مطرح شده است و انضباط از ارکان اصلی پایداری و تداوم هر حوزه‌ای است و ضرورت انضباط در تمامی جوامع انسانی به‌شدت احساس می‌شود؛ بنابراین این پژوهش درصدد بررسی روابط حاکم بین دو مقوله سرمایه روان‌شناختی و نهادینه شدن انضباط در مراکز آموزش ناجا است.
روش‌شناسی: روش پژوهش حاضر  از حیث هدف، کاربردی و از منظر روش اجرا، توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری این تحقیق شامل سربازان آموزشی مرکز آموزش شهید باهنر ناجا استان کرمان در سال 1393 بوده و با توجه به نوع پژوهش و تعداد متغیرهای مورد مطالعه، با استفاده از فرمول کوکران، تعداد 260 نفر به شیوه تصادفی خوشه‌ای انتخاب شدند. روش گردآوری اطلاعات و داده‌ها در این پژوهش، کتابخانه‌ای و پیمایشی است و ابزار گردآوری در این روش‌ها نیز به ترتیب، فیش‌برداری و پرسش‌نامه محقق‌ساخته است.
یافته‌ها و نتیجه‌گیری: نتایج پژوهش حاضر نشان داد که رابطه مثبت و معنی‌داری بین ابعاد سرمایه روان‌شناختی و نهادینه شدن انضباط وجود داشته و به‌ترتیب مؤلفه‌های امیدواری 0/685، تاب‌آوری 0/679 و خودکارآمدی 0/671 بیش‌ترین رابطه مثبت و معنی‌دار و مؤلفه خوش‌بینی 0/485 کم‌ترین رابطه معنی‌داری را به‌خود اختصاص داده است .

کلیدواژه ها: سربازان آموزشی؛ مراکز آموزشی؛ سرمایه روان‌شناختی؛ نهادینه شدن انضباط

نویسندگان:

محمد سهرابی: دانشیار دانشگاه علوم انتظامی امین

 علیرضا عادلی: عضو هیات علمی دانشگاه علوم انتظامی امین

 اکبر کردعلیوند: دانشجوی کارشناسی ارشد فرماندهی و ستاد دانشگاه علوم انتظامی امین

فصلنامه انتظام اجتماعی - دوره 9، شماره 1، بهار 1396.

برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید.   

منبع این خبر (خبرگزاری فارس) است و جستجوگر خبر سایت تیتر نو در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. چنانچه محتوا را شایسته تذکر میدانید، خواهشمند است کد خبر (7272474) را همراه با ذکر منبع و موضوع به شماره 3000123095 پیامک بفرمایید.