تجسم یک طبیعت خیالی در گالری شکوه / بیتا محبتی از نمایشگاه "انعکاس" می‌گوید

محبتی می‌گوید این تابلوها برگرفته از مناظری است که در طول سالها در ذهن او ته‌نشین شده‌اند.