تعیین تکلیف پرونده‌های مسن در محاکم

رکنا: رئیس کل دادگستری گلستان در جمع کارکنان قضایی و اداری گنبد کاووس گفت : رسیدگی به پرونده های مسن به ویژه پرونده هایی که محکومان زندانی دارند را در اولویت کاری خود قرار دهند.