اقدام ناکام برای سرقت خودپرداز با ون + فیلم

رکنا: سارقانی که با خودروی ون، دستگاه خودپرداز را از جای خود خارج کردند، در بیرون آوردن پول‌ها از دستگاه ناکام ماندند.