مسخره کردن پارک خودرو توسط زنان سعودی توسط پسر جوان+ فیلم

رکنا: این جوان که قصد دارد طرز پارک کردن خانم های عربستانی را دارد در این کلیپ نشان می دهد که مردم از پارک صحیح یک خانم چه قدر متعجب می شوند.