انصارالله یمن، تهدیدی جدید برای اسرائیل است

یک رسانه صهیونیست، انصارالله یمن را تهدیدی جدید برای این رژیم دانست.