مشمل واحد های مسکن مهر چیست؟

محمود نامور کارشناس بازار مسکن اظهار کرد: متأسفانه جانمایی نادرست مسکن‌های مهر در شهرهای مختلف زمینه‌ساز ایجاد مشکلات مختلف برای سازندگان شده است.