عکس کابویی آقای بازیگر

شهرام قائدی این عکس را در اینستاگرام به اشتراک گذاشته است.