استخدام کارمند اداری

استخدام دفتر پیشخوان خدمات دولت دفتر پیشخوان خدمات دولت واقع در احمدآباد خراسان رضوی با شرایط ذیل استخدام مینماید: تعدادی نیروی کار دفتری جهت کار در دفتر پیشخوان دولت به صورت دائم یا پاره وقت مراجعه حضوری هر روز ساعت ۱۰ صبح است. متقاضیان میتوانند بصورت حضوری به آدرس اعلام شده مراجعه نمایند.  آدرس :  […]