۱.۵ میلیون درخواست برای خرید بلیت‌های جام جهانی ۲۰۱۸

بیش از ۱.۵ میلیون نفر درخواست خرید بلیت‌های بازی‌های جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه را به فیفا ارائه کردند.