عکس متعجب خاله قاصدک/ عکس

مریم وطن پور عکس زیر را در صفحه اینستاگرامش منتشر کرد.