ایران انفجار حسینیه شیعیان در ایالت بلوچستان پاکستان را محکوم کرد

سخنگوی وزارت امور خارجه انفجار تروریستی حسینیه شیعیان در ایالت بلوچستان پاکستان را به شدت محکوم کرد.